Aero-wat?

In onze vorige blog schreven wij kort iets over aerosolen en het belang van ventilatie. Het nut en de noodzaak hiervan maken wij duidelijk in deze blog.

De WHO en het RIVM gaan ervanuit dat het virus op twee manieren wordt verspreid: via speekseldruppeltjes die besmette personen al hoestend of niesend verspreiden en via besmette oppervlakken die je met je handen aanraakt. Voor de meesten van ons geen nieuws onder de zon. Desondanks zijn vele onderzoekers, wetenschappers en virologen ervan overtuigd dat dit ook kan gebeuren door microscopische kleine speekseldruppeltjes, ofwel door aerosolen, die lang in de lucht kunnen blijven hangen.

In de talkshow van Humberto op jl. 28-11-21 werd door viroloog Marc van Ranst ook weer benadrukt dat ventilatie van groot belang is om het verspreiden van virussen (in dit geval coronavariant Omikron) te minimaliseren.

Hoogleraar binnen milieu Philomena Bluyssen van TU Delft ‘we weten uit eerder onderzoek naar MERS- en SARS-virussen dat aerosolen een rol spelen’ vertelt ze ‘zolang we dit niet helemaal zeker weten voor Covid19, zouden we op zijn minst moeten zorgen dat we het risico zo klein mogelijk houden’

Bluyssens heeft samen met ander onderzoekers een proefopstelling gemaakt om te onderzoeken hoe verspreiding van aerosolen plaatsvindt in een afgesloten ruimte.

De bevindingen vanuit dit onderzoek bevestigen de noodzaak van het ventileren om hiermee de hoeveelheid ronddwarrelende aerosolen te verminderen zodat besmette aerosolen anderen minder snel kunnen besmetten.

Om goed te zien wat ventileren kan doen om de aerosolen te minimaliseren, en daarmee het risico op verspreiden van virussen, verwijzen wij graag naar het volgende youtube filmpje:

Wat kunnen we nu concluderen?

  • De concentraties uitgeademde aerosolen bouwen snel op in een slecht geventileerde ruimte.

  • Ventilatie met buitenlucht helpt om de concentratie aerosolen te verkleinen

  • Dwars ventilatie (luchten) zorgt voor terugdringen aerosolen en maakt de lucht schoon van aerosolen (nadat mensen uit de ruimte zijn)