Coronapreventie

Krijg inzicht in de risico's

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat verspreiding van virussen in gebouwen en woningen in verband staat met de luchtkwaliteit. Verschillende meetwaarden in de lucht hebben een bijdrage aan de verspreiding van virussen. Uubi air maakt dit inzichtelijk en zorgt ervoor 

Temperatuur

Temperatuur is bekendste parameter van de luchtkwaliteit die wij meten. Toch is deze best bepalend voor de luchtkwaliteit. Een te koude ruimte heeft een hogere kans op schimmelvorming. Kou zorgt ook voor betere overlevingskansen voor virussen en schimmels.

Luchtvochtigheid

Een optimale luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 60%. Bij lage luchtvochtigheid overleven virussen beter, terwijl een hoge luchtvochtigheid het gevaar van schimmelvorming vergroot.

Co2

CO2 is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. Mensen ademen CO2 uit en bij onvoldoende ventilatie bouwt het CO2 percentage in de ruimte zich op.

Chemische stoffen

Verschillende chemische stoffen in de lucht, uitgestoten door bijv. meubilair, schoonmaakmiddelen, vloer of elektronica worden in verband gebracht met luchtweginfecties. In vaktermen worden deze stoffen volatile organic compounds genoemd, ook wel VOC.

Fijnstof

Verschillende chemische stoffen in de lucht, uitgestoten door bijv. meubilair, schoonmaakmiddelen, vloer of elektronica worden in verband gebracht met luchtweginfecties. In vaktermen worden deze stoffen volatile organic compounds genoemd, ook wel VOC.